גגון שבפתח הבית האם הוא נחשב רשות הרבים?

י"ד בשבט תשע"ט - סימן שמ"ו - מאמצע סעיף ג' בהג"ה "וכן אם התקרה רחבה"- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן לא אומרים בגגון 'פי תקרה יורד וסותם'?ומה הדין באופן שעשה לגגון צורת הפתח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ו סעיף ג' ברמ"א בסוף הסעיף במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גגונים שמצויים בפתחי הבתים או החנויות, מבואר ברמ"א, שהחלל שתחת אותם גגונים נידון ככרמלית, והטעם, כיוון שאותו מקום אינו מוקף במחיצות, וממילא, רה"י הוא לא יכול להיות, שהרי אין שם מחיצות, ורה"ר הוא גם לא יכול להיות, משום שהמקום מקורה, ומבואר לעיל (בסי' שמ"ה סי"ד) שכאשר המקום מקורה, הוא לא רה"ר אלא כרמלית, ולכן, אסור להכניס חפצים מהחלל שתחת אותם גגונים אל רה"י, ואסור להכניס חפצים מרה"ר שלפני אותם גגונים אל החלל שתחת אותם גגונים, אא"כ הרשות שלפני אותם גגונים היא כרמלית, שאז מותר להוציא חפצים מכרמלית אחת לשנייה, וכפי שלמדנו לעיל (בסעיף ב') שאם הוא לא מעביר את החפץ יותר מד' אמות, אע"פ שהוא מעביר מכרמלית אחת לשנייה, מותר.

אם היה לאותו מקום אפילו שתי מחיצות בלבד, זה כבר היה מספיק שהמקום יחשב כרה"י, מאחר ואותם גגונים יש להם שיעור של ד' על ד', אנחנו אומרים 'פי תקרה יורד וסותם', דהיינו, שאנו רואים כאילו שפת התקרה יורדת וסותמת את החלל הפרוץ, אבל כיוון שהמקום לא מוקף במחיצות, הוא לא יכול להיות רה"י, ובבה"ל דן, שבכל מקרה כאשר הגגונים משופעים, לא אומרים בזה פי תקרה יורד וסותם.

המ"ב מביא בשם הפוסקים שדנים, באופן שהקיף את הגגונים בצורת הפתח, האם צורת הפתח יכול להיחשב כמחיצות ולהפוך את החלל שתחת הגגונים לרה"י, או לא.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה