האם כהן יכול לעלות לדוכן לברכת כהנים ללא גרביים?

הדף היומי בהלכה ג אייר תשע"ו עמוד ב סימן קכ"ח סעיף ה'-ו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הסיבה שהכהנים מורידים את הנעליים בברכת כהנים
האם כהן יכול לעלות לדוכן לברכת כהנים ללא גרביים?
מדוע החזן צריך להזדרז בברכת רצה בשמונה עשרה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סי קכ"ח סעיף ה' – ו'
חליצת נעלי הכהנים לפני נטילת ידים לנשיאת כפיים
הטעם לחליצת הנעליים | מקום הנחתם בביהכנ"ס | מה הדין בנעליים ללא רצועה | מה הדין בנעלים גבוהות | נשיאת כפיים ללא גרביים

הסיבה שהכהנים צריכים לחלוץ נעליהם לפני שהם עולים לדוכן לברכת כהנים, מבאר המ"ב, שחוששים שאם הכהנים ילבשו את הנעלים בשעת ברכת כהנים, שמא תפסק להם הרצועה באמצע ברכת כהנים, והכהן יתבייש לעלות כך לדוכן, ויתיישב לסדר את הרצועה של המנעל, ותוך כדי כך חבריו הכהנים יברכו ברכת כהנים, והוא ישב בצד כי הוא עסוק בסידור הנעלים שלו, ויבואו לחשוד בו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, כיון שבזה שהוא לא נושא את כפיו עם חבריו הכהנים סימן שהוא לא כהן, ולכן מהאי טעמא גזרו חז"ל, שכהנים לא יעלו לדוכן בנעליהם.


אומר המ"ב שבשעה שהכהנים חולצים את נעליהם, שישימו אותם במקום צנוע בבית הכנסת ולא במקום גלוי, כי זה לא כבוד בית הכנסת, ושיכסו את זה וישימו את זה במקום נסתר, אבל מכיון שכל הסיבה היא שמא תיפסק לו הרצועה של המנעל או הסנדל, לכן כתוב בשו"ע שבבתי שוקיים מותר, והכונה לנעלים גבוהות יותר שבהם לא חוששים שמא תפסק לו רצועה, וממילא מותר לעלות בהם לדוכן, והרמ"א מביא שיש מחמירים גם בזה, אם הם של עור, כי חז"ל גזרו על כל נעליים של עור, ולא פלוג רבנן אם נעלים אלו שייך בהם שתפסק הרצועה או לא שייך, בכל אופן חז"ל גזרו שכהן לא יעלה עם נעליים לדוכן לישא את כפיו שמא תפסק הרצועה והוא יסדר אותה, ובינתים הוא לא יברך ברכת כהנים ויחשדו בו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, המ"ב מביא שאמנם צריך לעלות לדוכן לנשיאת כפיים בלי נעליים, אבל לא לעלות בלי גרביים, כי זה לא כבוד להיות יחף לגמרי.


נטילת ידים לברכת כהנים
טעם הדבר | האם יכול לסמוך על נט"י שחרית | מתי הוא זמן הנטילה לכתחילה | מי נוטל ידי הכהנים
הסיבה שהכהנים צריכים ליטול את ידיהם לפני שהם מברכים ברכת כהנים, נלמדת מן הפסוק "שאו ידיכם קודש וברכו את ה", "שאו ידיכם" - לפני שאתם נושאים כפיים - "קודש" - תקדשו את הידים, ואחרי שאתם מקדשים את הידיים אז - "ברכו את השם", ולכן, נחלקו הראשונים האם גם באופן שהכהנים נטלו את הידיים בשחרית, בכל אופן הם צריכים ליטול את ידיהם לברכת כהנים או לא, השו"ע נוקט, שאעפ"כ הם צריכים ליטול שוב את ידיהם לברכת כהנים, והרמב"ם חולק וסובר, שאם שמרו את ידיהם ולא הסיחו את דעתם מהנקיון של הידים, הם לא צריכים שוב ליטול את ידיהם לברכת כהנים.


הבה"ל מביא שהכהנים צריכים לא לשהות מנטילת הידים יותר מכדי הילוך של כב' אמה עד ברכת כהנים, ולכן שיטלו את ידיהם בתחילת "רצה", והחזן יזדרז ב"רצה", כדי שלא יעבור שיעור הילוך של יותר מ- כ"ב אמה, ובדיעבד אפשר לסמוך על שיטת הרמב"ם שאומר, שאפשר לסמוך על נטילת ידים של שחרית.


מי נוטל ידים לכהנים? הלוי, ואם אין לוי, יטול מי שהוא "פטר רחם" כי גם בו שייך קדושה, אבל אם אין לוי או בכור, ישראל לא יטול ידים לכהנים, אלא הכהן יטול בעצמו, וגם אם הלוי הוא תלמיד חכם והכהן עם הארץ, הלוי יטול ידים לכהן, המ"ב מביא, שיש להחמיר שאם הכהן עם הארץ והלוי ת"ח, שלא יטול את ידיו אא"כ יש שם עוד כהנים שאחד מהם ת"ח, ואז אותו כהן ת"ח מציל על כולם.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

3 תגובות

 1. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  שלחתי פניה זו בבוקר, ולא קיבלתי תשובה. אני שולח שוב.

  כפי שכתבתי לכם השבוע, אני חוזר על הלכות ציצית, אני אוחז בסימן יד סעיפים ד-ה, אני לא מוצא את השיעור על סעיפים אלו, שאמור להיות בד' סיון תשע"ה, אשמח את תוכלו לעזור לי.

 2. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  כפי שכתבתי לכם השבוע, אני חוזר על הלכות ציצית, אני אוחז בסימן יד סעיפים ד-ה, אני לא מוצא את השיעור על סעיפים אלו, שאמור להיות בד' סיון תשע"ה, אשמח את תוכלו לעזור לי.

 3. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  השיעור היומי בהלכה היום הוא עד סוף סעיף ו, אבל במשנה ברורה המצורף חסר הדף האחרון שבסעיף ו, כך שהמג"ש קורא את סוף הסעיף וא"א לשומע לראות זאת בפנים.
  תודה

פוסטים נוספים