בית עסק הנמצא באֵזור של גויים – האם מותר להפעילו בשבת?

הדף היומי בהלכה א' באב סימן רמ"ד מאמצע סעיף ו' הגה "וכן יוכל" עד תחילת סימן רמ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף ו' [בחלקו האחרון]

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

באיזה אופן מותר להשכיר "מכס" של יהודי לגוי? | האם מותר ליהודי לשבת ולהשגיח שם בשבת?

יהודי שיש לו מכס שקנה מהגוי והרווחים עוברים ליהודי, מותר לו להשכיר את המכס של כל השבתות לגוי, ויגבה הגוי המכס לעצמו וישלם לישראל על מה ששכר ממנו את המכס, אע"פ שלמדנו שבמילתא דפרהסיא אסור לישראל להשכיר לגוי שמא יאמרו שהגוי שליח של הישראל ועובד בשליחותו ולכן אסור להשכיר לגוי מרחץ מטעם זה, ומדוע מותר ליהודי להשכיר המכס ולא חוששים למראית עין? אלא הטעם הוא דבאמת יש חשש של מראית עין אבל במקום פסידא לא חששו לזה.

ישראל הממונה על מטבע של מלך, דהיינו שהרווחים מהמטבע שייכים לישראל, דינו כדין הממונה על המכס, שיכול להשכיר לגוי לכל שבתות השנה, ואין מראית עין כי במקום פסידא הקלו בזה, ואע"פ שמשמיעים קול בהכאת המטבע, מותר.

יזהר היהודי לא לשבת בשבת במקום המכס או המטבעות, והטעם, כיוון שיש בזה בעיה של ממצוא חפצך, אא"כ רוצה להשגיח שלא גונב הגוי ממנו, שאז מותר כי הוא מונע נזקים.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים