בית בדוק מחמץ שגוי נכנס לתוכו עם חמץ – האם צריך לבודקו שנית?

כ"א תשרי תש"פ - סימן תל"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים