ביטל חצרו ורוצה לחזור בו מהביטול

כ"ח אייר תשע"ט - סימן שפ"א- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד מבטל אדם את 'ביטול חצרו'?באיזה אופן אינו יכול לחזור בו מהביטול? ומה החידוש בכך שמועיל ביטול גם בחורבה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"א סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אמנם אדם יכול לבטל את רשותו לשאר בני החצר, ויוצא שהוא לא קיים כאן, ואינו אוסר על שאר בני החצר, אבל הוא יכול לחזור בו מהביטול, וזה באופן שלאחר שביטל רשותו, הוציא כלים מביתו לחצר, ובכך מראה שחזר והחזיק בחצר, וביטל את הביטול הקודם, ודווקא כשעשה זאת במזיד, ואם שוב חוזר ומבטל ביטול שני, מועיל הביטול.

לשיטת המג"א, כל מה שזה נראה כחזרה מהביטול, זה רק כאשר הוא מוציא מהבית לחצר, אבל כאשר הוא מכניס מהחצר לבית, זה לא נראה כמו שהוא חוזר בו מהביטול, אלא אדרבה, הא מפנה להם את חצרו, אבל יש חולקים וסוברים שתמיד זה נחשב כחוזר בו מהביטול.

אומר השו"ע, שאדם יכול לחזור בו מהביטול רק כאשר בני החצר לא החזיקו בחצר, אבל אם החזיקו בני החצר בחצר, לא יכול לחזור בו מהביטול, והחזקה בחצר נעשית ע"י שהוציאו מבתיהם לחצר, או שהכניסו מהחצר לבתים, ושיטת רש"י היא, שחזקה של בני החצר בחצר מועילה רק כאשר הוציאו כלים מהבית לחצר משחשכה, ומבאר המ"ב, שכאשר הם הוציאו כלים בער"ש מבעו"י, זה לא מראה שום דבר, כיוון שאין בזה איסור, ומביא המ"ב שיש להחמיר כדעה זו.

לא רק אחד מדיירי החצר יכול לבטל רשותו לשאר בני החצר, אלא גם שתי חצרות הסמוכות אחת לשנייה ולא עירבו אחת עם השנייה, אסורים להוציא כלים מחצר לחצר, אלא יכולים לבטל רשותם אחת לשנייה, ואותה שביטלה, אסורה, ואותה שביטלו לה, מותרת.

שתי חצרות אחת פנימית ואחת חיצונה ולא עירבו יחד, והחיצונה עירבה לבדה, הפנימית אוסרת על החיצונה, כיוון שרגל האסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה, והמ"ב אומר, שדריסת רגל בלי תשמיש לא אוסרת, ולכן, הפנימית תבטל לבני החיצונה את הרשות של הפנימית שיש לה בחיצונה, ואז החיצונה מותרת, והפנימית עדיין יכולה להמשיך ולעבור על החיצונה, כיוון שדריסת רגל ללא תשמיש, אינה אוסרת.

שני בתים וחורבה ביניהם, והחורבה של שניהם, ולא עירבו, שניהם אסורים בחורבה, והעצה בזה היא, שכל אחד יבטל רשותו בחורבה אל השני, והחידוש הוא, שהייתי חושב שביטול רשות מועיל רק בבית ובחצר, כיוון שיש בהם תשמיש חשוב, אבל בחורבה מניין שמועיל, קמ"ל שגם בחורבה מועיל ביטול רשות. 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים