ביטול חמץ על ידי שליח

י"א תשרי תש"פ - סימן תל"ד סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמינוי שליחות על ביטול ולא על בדיקהנוסח הביטול ע"י שליח ביטול חמצו של קטן ע"י האפוטרופוסביטול חמץ ע"י אשה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ד סעיף ד' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שמחמת סיבה כל שהיא לא יכול לבטל את החמץ בעצמו, שיטת השו"ע, שיכול לשלוח שליח שיבטל עבורו את החמץ, שואל המ"ב, הרי ביטול עניינו הפקר, וממילא החמץ לא שלו, ואדם לא יכול להפקיר את נכסי חבירו גם אם הבעלים מינה אותו לשליח, אלא הפקר יכול להתבצע רק ע"י הבעלים, וא"כ, איך הביטול יכול להתבצע ע"י שליח? ומבאר המ"ב, שבאופן עקרוני, החמץ לא ברשותו של האדם, שהרי הוא אסור בהנאה, אבל התורה שמה אותו ברשותו של האדם, כדי שיעבור עליו בב"י וב"י, ולכן, מספיק גילוי דעת שאינו מעוניין בחמץ, בכדי שלא יעבור עליו בב"י וב"י, ובמינוי השליחות, הוא מגלה בדעתו שהוא לא מעוניין בחמץ, וגילוי דעת מספיק בזה, ויש מחמירים, שעדיין הביטול צריך להיעשות רק ע"י הבעלים של החמץ, ולא ע"י שליח, והמ"ב אומר, שבשעת הדחק אפשר להקל כשיטת השו"ע, שביטול יכול להתבצע גם ע"י שליח, אבל שלא בשעת הדחק, ראוי להחמיר.

אומר המ"ב, גם אם אנחנו נקל בעניין שביטול מועיל ע"י שליח, זה רק באופן שהבעלים מינה אותו לכך, אבל אדם שרוצה לבטל את חמץ חבירו, גם באופן שזו זכות עבור הבעלים, לא מועיל מדין זכין אם לא מינה אותו הבעלים לשליחות זו, ועוד אומר המ"ב, שהשליחות צריכה להיות שליחות מפורשת על ביטול, אבל אם שלח אותו לבדוק את החמץ, השליח לא יכול לבטל, אם כי הבה"ל מביא, שיש מי שאומר, שכשאדם אומר לחברו תבדוק לי את החמץ, כוונתו שיבדוק כדין, ובדיקה כדין כוללת ביטול, ולכן גם כאשר לא דיבר איתו על ביטול, זה נכלל בבדיקה.

כשהשליח מבטל עבור הבעלים, צריך לומר 'חמצו של פלוני יהא בטל', ומבאר המ"ב, שכוונת הדברים היא, שלא יאמר 'חמצו של פלוני שבבית זה יהא בטל', כי אולי יש לו חמץ גם בבתים אחרים, ולכן צריך לומר באופן כללי, חמצו של פלוני בכל מקום שהוא נמצא, יהא בטל.

אומר המ"ב, אפוטרופוס של קטן צריך לבטל עבורו את החמץ, ואם הוא לא ביטל את החמץ, האפוטרופוס לא חייב בנזקים שקרו בעקבות כך שהחמץ אסור בהנאה לאחר הפסח, עוד אומר המ"ב, חמץ של יתום קטן, מותר אחרי פסח, כי כל האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח, הוא מטעם קנס, ואת מי נקנוס כאן.

אדם שלא נמצא בבית, יבטל את החמץ במקום שהוא נמצא, ולפי מה שלמדנו, בכל מקרה מומלץ לעשות כך, שהרי יש מחמירים שביטול ע"י שליח לא מועיל, והמ"ב אומר, שגם אם הוא מינה שליח לבטל עבורו, חשוב שגם הוא יבטל, כדי להרוויח את דעת המחמירים שאומרים, שלא מועיל שליח על ביטול חמץ, אבל אם הוא לא רגיל לעשות כך, יש מקום לחשוש שמא ישכח לבטל, ואז רצוי שאשתו תבטל, כי אולי הוא שכח לבטל, אבל אשתו לא תעשה שליח על הביטול, כי גם לגבי הבעלים של החמץ, לא בטוח ששליחות מועילה, כ"ש אשה שאינה בעלים, שוודאי שלא ברור שהיא יכולה למנות שליח לבטל את החמץ.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים