בדיקת חמץ בדירה שכורה

י"ז תשרי תש"פ - סימן תל"ז- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הם שני התנאים המחייבים את השוכר דירה בבדיקת החמץ שבה ?אדם שקנה דירה והמפתח עדיין אצל המוכר מי חייב בבדיקת הדירה? ומה הדין באופן שהשוכר קיבל מפתח בי"ג ניסן והחזיר את המפתח למשכיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ז סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שהשכיר את ביתו לשוכר מי"ד ניסן ואילך, דהיינו, שהשכיר לו בי"ג לצורך י"ד ואילך, והשוכר עשה מעשה קניין לשכירות הקרקע, כגון כסף, שטר, חזקה, קניין סודר, אומר המ"ב, שהשו"ע פסק כדעת הרב המגיד והר"ן, שבכדי שחובת בדיקת חמץ תהיה מוטלת על השוכר, צריך שיתקיימו שני תנאים: א. שהשוכר קנה את הבית לשכירות. ב. שהמפתח יהיה בידו, ואם השוכר קנה את הבית, אבל המפתח לא בידו, או שהמפתח בידו, אבל עדיין לא עשה קניין בבית, חובת הבדיקה מוטלת על המשכיר ולא על השוכר.

המ"ב מביא, שהתוספות חולקים וסוברים, שהעיקר תלוי אצל מי נמצא המפתח, אם המפתח אצל השוכר, אע"פ שהוא עדיין לא עשה קניין, מכיוון שהמפתח בידו, מוטלת עליו חובת הבדיקה, ואם המפתח אצל המשכיר, חובת הבדיקה מוטלת עליו.

להלכה: יש מהאחרונים שמחמירים כדברי שניהם, ובאופן שהמפתח אצל השוכר והוא לא עשה קניין, שניהם חייבים בבדיקת חמץ, והפר"ח מכריע כהדעה הראשונה, שרק אם יש תרתי לטיבותא, דהיינו, גם שהשוכר קנה את הבית לשכירות, וגם שהמפתח בידו, חובת הבדיקה על השוכר, ומביא המ"ב, שכל זה לעניין שכירות, אבל לגבי מכר, אם אדם מכר בית לחברו, בזה גם אם הבית נמצא ביד המוכר, הקונה חייב לבדוק את הבית, כי הבית הוא שלו.

עוד אומר המ"ב, שבאופן שאין לבית מנעול וכל אחד יכול להיכנס אליו, אם השוכר עשה מעשה קניין, הוא חייב לבדוק.

אם השוכר קיבל את המפתח מהמשכיר ביום י"ג ניסן והחזיר לו אותו בחזרה, המ"ב מביא בזה מחלוקת, כי מצד אחד הוא קיבל מפתח והבית ברשותו, מצד שני, הוא החזיר אותו לשוכר, ומביא המ"ב, שיש מי שאומר, שכיוון שהמפתח הוחזר למשכיר, השוכר פטור מלבדוק, ויש מי שאומר, שכיוון שהשוכר יכול לקחת את המפתח מהמשכיר, חיוב הבדיקה מוטל עליו.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים