בדיקת חמץ בגל הריסות של אבנים

ח' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף ח' - סעיף ט'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אממה חששו חז"ל בבדיקת חמץ בגל אבנים שמפני כך פטרו את האדם מלבדוק בו חמץ?באיזה אופן אפשר לבדוק חמץ בגל אבנים? האם צריך לבטל את החמץ שבגל האבנים?וכיצד בודקים חמץ במרתף של חביות יין?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ג סעיף ח' – סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כותל שיש בו חורים, ורגילים במשך השנה להשתמש שם בחמץ, אבל אינו יודע בוודאות שיש שם חמץ, ונפל הכותל, אפילו אם מדובר באופן שגובה הגל הוא פחות מג' טפחים, ואם הכלב מריח שם דבר מאכל של חמץ הוא עלול לגלות את הגל ולהוציא משם את החמץ, בכ"ז א"צ לבדוק תחתיו, וטעם הדבר כותב השו"ע, כיוון שבגל אבנים מצויים עקרבים, וחוששים שמא אחרי שישלים בדיקתו כשאינו עוסק במצווה, יחפש אחרי מחט שנאבדה לו ויבוא לידי סכנה, ולכאורה מדוע צריך להגיע לכזאת אריכות שיחפש אחרי הבדיקה מחט וכו', אלא שכפי מה שמתבאר בתוך דבר המ"ב הפשט בזה הוא, שעצם בדיקת החמץ שהוא בודק באותו גל, גם אם עקרבים מצויים בגל, לא חוששים שמא יסתכן מהם, כי שלוחי מצוה אינן ניזוקים, וכל החשש הוא רק אם יחפש אחר מחט שנאבדה לו לאחר שסיים את בדיקת החמץ ואינו עסוק במצוה, וממילא הוא עלול להסתכן, ולכן חז"ל פטרו בדיקה בכזה מקום.

כל מה שפטור מבדיקת חמץ אפילו כשגובה הגל הוא פחות מג' טפחים, זה רק בסתם, דהיינו, באופן שהוא לא יודע בוודאות שיש שם חמץ, אבל אם ידוע שבאותו גל יש חמץ, אם גובה הגל הוא פחות מג' טפחים, צריך להוציא את החמץ ע"י כלי חפירה באופן שלא יסתכן, אבל אם גובה הגל יותר מג' טפחים, מבטלו בליבו ודיו, ואומר המ"ב, שבאופן כזה, החמץ נחשב כמבוער, וכמי שנפלה עליו מפולת, וא"צ לבטלו, וכל מה שהשו"ע אומר שצריך לבטל, זה רק מדרבנן שמא הגל יתגלה, אבל כל עוד שהגל עליו, הוא מבוער גם מדאורייתא וגם מדרבנן.

י"א, שחמץ המוסתר תחת הריסות הגל, עוברים על כך משום 'לא ימצא', וצריך לבטלו, ואם לא ביטל אותו עד זמן האיסור, דהיינו, עד סוף הפסח כשכבר א"א לבטל, צריך לבדוק שם את החמץ, ויעשה זאת ע"י כלי חפירה כדי שלא יסתכן, אבל אם נפל גל גדול שא"א לפקח אותו, ממילא הוא אבוד ממנו ומכל אדם, לכו"ע מותר, כיוון שאין החמץ נקרא שלו.

ביטול החמץ בגל, י"א שהוא רק מדרבנן שמא הגל יתפקח, וי"א שהוא מדאורייתא משום שהוא עובר על 'לא ימצא', ונפק"מ, שאם לא ביטל עד החג באופן שהוא כבר לא יכול לבטל, צריך לפנות את הגל, ולהוציא את החמץ ולבער אותו.

מרתף של חביות שמסדרים שורה ראשונה על פני כל רוחב המרתף, ושורה שנייה מעליה וכן שורה שלישית ועד התקרה, מבואר בשו"ע, שבודק שתי שורות בלבד, את השורה העליונה החיצונה, ואת השורה שמתחתיה, ולא על פני כל רוחב המרתף, כיוון שחוששים שלשם הגיע החמץ.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים