בגד שאינו מתאים לגיל–האם מותר ללובשו בשבת רשות הרבים?

הדף היומי בהלכה ב' בניסן - סימן ש"ג סעיף י'- סעיף י"ד
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"איציאה עם 'שיניים תותבות' בשבת

מה החילוק בין איש לאשה לעניין יציאה לרה"ר בטבעת שיש בה חותם? ומדוע אסור לאשה לצאת לרה"ר בשבת עם נעל שלא מדדה אותה על רגליה לפני שבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ג סעיף י' – סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אע"פ שלמדנו לעיל בסימן ש"א ס"ט, שמותר לאיש לצאת בשבת ב'טבעת שיש בה חותם' משום שזה נחשב לתכשיט, זה הכל ביחס לאיש, אבל אשה אסורה לצאת בזה, ואם יצאה חייבת חטאת, כיוון שאין דרכה של אשה לצאת כשיש עליה טבעת עם חותם, ולכן זה לא נחשב לה כתכשיט, אבל לכאורה קשה, דא"כ שאין דרכה של אשה בזה, אז אין דרך הוצאה בכך ולמה חייבים? מבאר המשנה ברורה, שלפעמים האשה מניחה עליה את הטבעת של בעלה באופן שהוא מבקש ממנה להטמין אותה בקופסה, שאז היא לובשת אותה ומוליכה אותה לקופסה וממילא א"א להגדיר את זה  כ- 'אין דרך הוצאה בכך', אבל תכשיט זה לא, כי אין רגילות שלה להתקשט בזה.

לא תצא אשה ב'כוליאר', דהיינו תכשיט שסוגרת בו את מפתחי חלוקה, ומבאר המשנה ברורה, שאם באמת היא הייתה משתמשת בזה כדי לסגור בו את החלוק שלה, ודאי שמותר לצאת בזה בשבת כי זה דרך מלבוש, אבל כאן מדובר שלא יוצאת בו דרך מלבוש אלא קושרת את החלוק בכפתורים, ואת הכוליאר היא מניחה על עצמה כדי להראות את העושר שלה, ולכן אסור, ויש בזה חיוב חטאת.

 לא תצא אשה ב'כובלת', דהיינו, קשר שקשור בו בושם שיש בו ריח טוב, שמא תשלוף אותו ותראה לחברותיה ותוליך אותו ד' אמות ברה"ר.

'שן תותבת', אם היא של זהב לא תצא בו, כיוון שהיא משונה משאר השיניים חוששים שמא יצחקו עליה ותוציא אותה ותוליך אותה ברה"ר, אבל שן של כסף שדומה לשאר השיניים, מותר, וכ"ש שן של אדם שמותר.

אסור לאשה לצאת בשבת לרה"ר עם נעל הקרועה מלמעלה, וכן לא תצא בנעל שלא בדקה האם היא מתאימה למידת רגלה, כי חוששים שזה לא יתאים לה, ותוציא את הנעל ותוליך אותו ד' אמות ברה"ר, אא"כ ניסתה אותו מאתמול ואפילו שעה אחת בלבד מספיק לזה, ולאיש מותר לצאת בשניהם, גם בנעל הקרועה מלמעלה וגם בנעל שלא ניסה את מידתו, כי איש פחות מקפיד על הדברים האלו ואין חשש שיוציא את זה, ובשאר מלבושים אין לחוש אפילו באשה, ומבאר המשנה ברורה, שאם יצחקו עליה שהיא הולכת עם כזה לבוש, היא לא תוריד אותו ותגלה את עצמה.

יוצאת בחוטי שער, בין משערה ובין משער חברתה ואפילו משער בהמה, ואומר המשנה ברורה, שלא מדובר על 'פאה נכרית', כיוון שלקמן בסעיף י"ח כתוב שאסור לצאת בה לרה"ר, כי יש בה משום תכשיט, אבל כאן מדובר בחוטים בעלמא ולכן מותר, ועוד אומר השו"ע, שלא תצא זקינה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנה, כי השערות לא מתאימים וחוששים שמא תסיר אותם ותוליך אותם ד' אמות ברה"ר.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה