באלו דרכים ניתן להרויח שכר בשבת דרך השכרת נכסים?

הדף היומי בהלכה כ"ב בתמוז מסימן רמ"ג אמצע סעיף א' הגה "ואע"פ שלא" עד תחילת סימן רמ"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ג סעיף א'

- דין המשכיר שדה ומרחץ לאינו יהודי - 

באיזה אופן מותר ליהודי לתת מרחץ לגוי שיעבוד בו בשבת? | האם מותר ליהודי לתת לגוי שדה או תנור לצורך עבודה בו בשבת?

יהודי שיש לו מרחץ בבעלותו, אסור לו להשכירו לגוי כדי שיעבוד בו הגוי בשבת, והטעם הוא, משום מראית עין, שמא האנשים יחשבו שלא הגוי מפעיל את המרחץ, אלא היהודי, והגוי הוא רק שליח שלו להפעיל את המרחץ בשבת, וממילא בעה"ב עובר גם על איסור "אמירה לעכו"ם" בכך שמצווה לגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת, וכן עובר על איסור שכר שבת, שמשתכר ומרוויח בשבת.

מעיקר הדין, מותר אדם לתת את המרחץ שלו לגוי באריסות, דהיינו, הגוי מפעיל אותו, והם חולקים ברווחים, ובזה גם אם הגוי עובד בשבת במרחץ, אין זה בשביל הישראל, אלא בשביל עצמו כדי שישתכר מהמרחץ שהוא שכר, ואין בזה בעיה של "שכר שבת" כי זה בהבלעה לשנה, שהגוי יהיה אחראי להפעלתו, אבל כיוון שמרחץ לא עשוי לתת באריסות, אנשים לא יעלו בדעתם שהגוי עובד כאריס, אלא כשליח, וזה אסור וכדבארנו.

צ"ב, הרי הדרך היא להשכיר מרחץ, ומדוע יחשבו היהודים שזה של היהודי והגוי עובד כשליח, מדוע לא יאמרו שהישראל השכיר לו את זה, ובזה אין בעיה וזה יותר טוב מאריסות, כי שכירות היא שהגוי נותן לישראל קצבה ידועה, ובמשך הזמן זה של הגוי עצמו ויכול לעשות בו כרצונו ואפילו לא לעבוד, ואין זה עניינו של הישראל, ומדוע שלא יתלו בשכירות?

וי"ל שאין זה מדוייק, כי בשכירות יומית יש בעיה של "שכר שבת", לכן גם זה לא מהודר.

שדה שהדרך היא לתת באריסות, מותר לתת לגוי בשבת, כי יגידו שקיבל אותה מהישראל באריסות.

תנור דינו לאיסור כמרחץ, כי אין הדרך לתת אותו באריסות, ויאמרו שהגוי עובד בשביל הישראל.

רחיים דינם כשדה שאין בזה איסור.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים