באיזו שותפות של יהודי וגוי ניתן לכתחילה לחלוק את רווחי השבת?

הדף היומי בהלכה ג' באב סימן רמ"ה מאמצע סעיף א' "ואם לא התנו" עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ה סעיף א' [בחלקו השני]

- ישראל ואינו יהודי שותפין, איך יתנהגו בשבת - 

כאשר לא התנה היהודי עם הגוי ועבד הגוי בשבת, כיצד חולקים הרווחים? | עבד הגוי מיוזמתו בשבת, אם מותר להנות מן הרווחים?

יהודי וגוי שיש להם נכס משותף המניב רווחים כגון מרחץ, תנור, רחיים, מבואר שהעצה המובחרת להיתר שהגוי יעבוד בנכס בשבת היא, שיתנו ביניהם לכתחילה, והיהודי יאמר לגוי שכל הרווחים של שבת יהיו של הגוי וכנגד זה יום אחד בחול יהיה של היהודי.

אם לא התנו מתחילה, הגוי עבד בשבת מעצמו ללא שליחות היהודי, הדין הוא שאת הרווחים מימות החול חולקים בשווה, והמ"ב ביאר, שאם לא התנו מתחילה, אז אם אח"כ היהודי אומר לגוי תעבוד אתה בשבת ואני בחול, נחשב הגוי כשליח של היהודי וזה לא טוב, לכן יתנו מתחילה.

הרמ"א מביא שיטה החולקת וסוברת, שאפי' לא התנו מתחילה, והגוי עבד בשבת על דעת עצמו ויש רווחים, יכולים לקחת את כל הרווחים כולם בין של שבת ובין של חול, ולחלוק בשווה בסתמא בלי שיפרטו מה של שבת ומה של חול.

יש שיטה הסוברת שאם הגוי מעצמו עובד בשבת, דהיינו שכל השבוע עובדים יחד, והגוי עובד בשבת מיוזמתו, אין איסור, אבל לא יטול הרווחים האלו אלא בהבלעה.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים