באיזה מקרה מותר לכתחילה לומר לגוי לעבור על מלאכת 'הוצאה'?

סימן שכ"ה - מאמצע סעיף י' הגה "ויש מקילין"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לומר לגוי להביא יין לקידוש דרך כרמלית?

מה סברת המקילים לאדם להשתמש במים שהובאו ע"י גוי באיסור דאורייתא? מהו הכלל שנאמר בדין הבאת מים ע"י גוי מרה"י לרה"ר? ומה נפסק להלכה, כדעה הראשונה המחמירה או כדעה המקילה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף י' ברמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בחלקו הראשון של הסעיף, שגוי שמילא מים בשבת לצורך בהמת ישראל מבור שהוא ברה"י והוציא את המים לרה"ר, אסור לאותו יהודי להשתמש מים, וכן אסור לכל היהודים להשתמש בזה, כיוון שגוי שעשה איסור דאורייתא עבור יהודי מסוים, אסור לכולם להנות מאותה מלאכה, אא"כ מדובר באיסור דרבנן, וכגון שהבור עומד בכרמלית, והגוי הוציא את המים לרה"ר, שבזה עבר על שבות, ואסור רק לאותו יהודי בלבד להנות מהמים.

הרמ"א מביא, שיש מקילים ומחלקים בין בהמה לאדם, שלבהמה אסור להשקות את אותם מים, אבל לאדם מותר, וההבדל הוא, כיוון שהבהמה לא יכולה לרדת לתוך הבור ולשתות את המים, נמצא א"כ, שביחס לבהמה יש הנאה ממלאכת עכו"ם, ואסור, אבל אדם אין לו הבדל היכן נמצאים המים, והוא יכול לרדת לבור ולשתות, ולכן אין זה הנאה ממלאכת עכו"ם, ואה"נ באופן שהבהמה יכול לרדת ולשתות, גם לבהמה מותר, ומאידך, אם הגוי הביא ממקום שאדם לא יכול לשתות, גם לאדם אסור, כללו של דבר, האם אפשר להנות את אותה הנאה גם ללא מלאכת עכו"ם או לא.

כאשר יש לבהמה אפשרות לשתות מים ממקום אחר, אבל אינה יכולה לשתות את המים שהגוי הביא, אסור להשקות את הבהמה מהמים שהביא הגוי, כיוון שאותם מים הבהמה לא יכלה לשתות ללא מלאכת הגוי.

להלכה אומר המ"ב, כדעה הראשונה, ורק לצורך גדול או לצורך שבת יש לסמוך על זה להקל, וזה הכל לאותה שבת, אבל במוצ"ש יש להתיר מיד וא"צ להמתין בכדי שיעשו.

ויש מתירים גם לכתחילה לומר לגוי שיביא בשבת מרשות לרשות דרך כרמלית, ואומר המ"ב, שזו שיטה מחודשת שספק אם יש לה מקור, ומביא המ"ב, שגם נהגו דרך רה"ר שלנו כי לא בטוח שהיא רה"ר דאורייתא, ולכן נהגו להקל בדברים הנצרכים, כי יש כאן שבות דשבות, שהרי אמירה לעכו"ם שבות, וכרמלית או רה"ר דידן נחשבים שבות, ולצורך מצוה או צורך גדול, מותר, וכגון שצריך משקה לקידוש, או להביא תבשיל חם שהוכן לסעודת שבת, וכן מותר להביא שכר ע"י הגוי, אבל כאשר רוצים לומר לגוי להביא פירות שזה רק הרחבה יתירה ואינו נצרך כ"כ, אסור לומר לגוי להביא מכרמלית בשבת.

 

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים