באיזה מקרה מותר לישראל להותיר ברשותו חמץ של גוי בפסח?

כ"ד תשרי תש"פ - סימן ת"מ סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים