באיזה מקרה אסור לנקות סכין בשבת?

סימן שכ"ג - סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לשפשף כלים בשבת?

מה החידוש בדברי השו"ע שמותר בשבת להדיח כוס ששתה ממנה גוי? באיזה אופן מותר לבטל איסור בשבת?ומדוע אסור להשחיז סכין בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ח' - סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כוס ששתה ממנו גוי, מותר ליהודי להדיח את אותה כוס בשבת, והחידוש בזה הוא, שמדובר בכוס שהגוי שתה ממנו יין, והדין הוא, שאסור ליהודי לשתות מאותה כוס אא"כ הדיח אותה, וע"ז קמ"ל השו"ע, שאין בהדחה זו משום 'תיקון מנא', ומבאר המ"ב, שטעם הדבר שאין בזה משום תיקון מנא הוא משום שהכוס עצמה מותרת, והבעיה היא רק במה שנמצא ע"ג הכוס שזה היין, וכשם שמותר להדיח כלים מלכלוך שעל גביהם, כך מותר להדיח את הכוס מיין של הגוי שמונח עליו.

מביא המ"ב, שאסור לבטל איסור בשבת, משום תיקון מנא, דהיינו, הדין הוא שכאשר נתערב דבר איסור בדבר היתר, אם זה יבש ביבש, הוא בטל ברוב, ואם זה לח, צריך שיהיה ששים בהיתר כדי לבטל את האיסור, ואומר המ"ב, שאדם שנפל לו איסור לתוך היתר, אסור לו להוסיף על ההיתר כדי לבטל את האיסור, ולכאורה אין בזה חידוש, כי לא רק בשבת יש בזה בעיה משום תיקון מנא, אלא גם ביום חול יש בזה בעיה שאין מבטלים איסור לכתחילה, וא"כ מה החידוש לעניין שבת? ומבאר המ"ב, שמדובר כאן באופן שמותר לבטל את האיסור, כגון שנתערבה לו חתיכת איסור בהיתר בדבר יבש, הדין הוא, שהאיסור בטל ברוב, אבל אסור לבשלם בקדירה אחת, כיוון שבזה האיסור יתן טעם בהיתר, ובהיתר אין ששים לבטל את האיסור, אבל מבואר בשו"ע בסי' ק"ט, שמותר באופן כזה להוסיף על ההיתר בכדי שיהיה בו ששים ואז לבשל אותם יחד כדי שהאיסור לא יתן טעם בהיתר, ובשבת אסור משום תיקון מנא.

עוד מביא המ"ב, אדם שנפל לו איסור לתוך היתר בדבר לח, והוא רוצה לשער אם יש ששים בהיתר מול האיסור, אסור לו להשתמש בכך בכלי מדידה, אלא מותר לו למדוד אותם בהשערה.

עוד מבואר, שכאשר נתערב יבש איסור בהיתר, אסור לאכול את כל התערובת, אלא יזרוק חתיכה אחת מתוכה, כיוון שזה רק חומרה בעלמא, שהרי מעיקר הדין אם אדם אחד לא אוכל את הכל אלא כל אחד אוכל חלק, מותר, כי אף אחד מהם לא נפגש באיסור, וזה חומרה להשליך חתיכה, ומותר באכילה, וממילא אין זה נחשב תיקון מנא.

מותר בשבת לשפשף את הכלים בכל דבר, אבל כלי כסף אסור לשפשף בשמרי יין שנתקשו, כיוון שזה ממחק ומחליק את הכלי כסף, ומוסיף המ"ב, שזה פסיק רישיה של ממחק, ורק בשאר כלים הדבר מותר, כיוון שאינו מתכוון ולא בטוח שהוא יחליק, משא"כ בכלי כסף.

המ"ב מביא, שאסור להשחיז בסכין בשבת כי זה דומה לממחק, ומביא בשם המהרי"ל, שאוסר לשטוף את הזכוכית בשיבולת שועל להצהירו.

אין חופפים כלים במלח, כיוון שהמלח נמחה ואסור להמיס שלג וברד כיוון שזה דומה למלאכה, אבל מותר להמיס אותו בתוך כוס מים, כיוון שלא עושה שום דבר.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים