באיזה בריכה מותר לשחות בשבת?

כ"ח כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ח'- סימן של"ט- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שיש לו נזילת גשמים מהגג האם מותר בשבת להניח כלי תחת מקום הנזילה?מדוע אסור לרכוב על בהמה בשבת?מה הטעם שהתירו למחוא כפיים בשמחת תורה?ומהם ב' האפשרויות שהביא הרמ"א להתיר בימינו ריקודים ומחיאות כפיים בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ח סעיף ח' – סימן של"ט סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מי גשמים שירדו על הגג והגשמים חודרים ונוטפים לתוך הבית, מותר להניח כלי תחת אותם מי גשמים, כדי שהכלי יקבל לתוכו את מי הגשמים, וכאשר הכלי מתמלא מותר ליטול את הכלי, לשפוך את מי הגשמים, ולחזור ולהניח אותו תחת מי הגשמים החודרים ונוטפים לתוך הבית, וכל זה רק באופן שהמים ראויים לשתיית אדם, או לרחיצת אדם, ואפילו ראויים לשתיית בהמה, אבל כאשר המים מאוסים ואינם ראויים לתשמיש, ממילא הם מוקצה, ואסור להניח כלי תחתיהם, משום שהוא מבטל כלי מהיכנו, שהרי הכלי מותר בטלטול, וע"י שיש בו מי גשמים מאוסים, הכלי נהפך להיות אסור בטלטול, ואין לומר שיהיה מותר לטלטלו מדין גרף של רעי, שהרי אין עושים גרף של רעי לכתחילה.

אם בכל זאת הניח את הכלי תחת מי הגשמים, גם כאשר המים מאוסים, מותר לטלטל את הכלי מדין גרף של רעי באופן שהכלי נמצא במקום שיושבים בו בני אדם, אבל אם הכלי נמצא במקום שלא יושבים בו בני אדם, אין היתר לטלטלו.

אין רוכבין ע"ג בהמה, ומבואר במ"ב (לעיל בסי' ש"ה סי"ח) שטעם האיסור הוא, שמא תוך כדי הרכיבה יתלוש זמורה כדי להנהיג את הבהמה, ויעבור על איסור תולש.

אסור לשחות בשבת במי נהר, וכן במי בריכה שהם כמו נהר, דהיינו, שהמים יוצאים ולא חוזרים חזרה, וטעם האיסור הוא, גזירה שמא יעשה חבית של שייטים כדי לשחות איתה, ויעבור בזה על איסור תיקון מנא, ואם יש גדר סביב הבריכה שהמים לא יוצאים החוצה אלא נשארים כאן, דין הבריכה כמו כלי, ומותר לשחות בתוכה, ואיסור זה של שחייה, הוא רק כאשר עוקר את רגליו מקרקע המים, אבל אם רגליו נשארות בקרקע של המים, נחשב הדבר לרחיצה ושהייה בתוך המים, ואין איסור בזה.

אסור למחוא כפיים בשבת, וכן אסור להכות כף על ירך, ואסור לרקוד גזירה שמא יתקן כלי שיר, ומוסיף המ"ב, שהאיסור למחוא כפיים או להכות כף על ירך, הוא גם במקום צער, ולעניין ריקוד לצורך מצוה כגון בשמחת תורה, מותר, כיוון שכל האיסור לרקוד בשבת הוא מדרבנן, ומשום כבוד התורה התירו, אבל בשאר שמחה של מצוה וכגון נישואין, אסור, וגם כשהתירו לרקוד בשמחת תורה, לא התירו להשמיע קול בפעמונים, וכן אסור לתופף באצבעותיו בקצב להשמיע קול נעים, או לקשקש באגוז לתינוק, כדי שישתוק, כל זה וכיו"ב אסור, ולמחוא כפיים כלאחר יד, מותר, ומה שנוהגים היום למחוא כפיים ולרקוד ולא מוחים בהם, הוא משום שמוטב שיהיו שוגגים,

הרמ"א אומר, שהיום נהגו להקל בזה, ומביא בזה ב' אפשרויות, או שלא מוחים בהם כיוון שמוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים, או שהיום אנחנו לא בקיאים בתיקון כלי שיר, וממילא אין חשש שמא יתקן כלי שיר, ואומר המ"ב, שמה שנהגו להקל הוא רק למחוא כפיים, ולהכות כף על ירך, ולרקוד, אבל לא הקילו בהשמעת קול בפעמונים ובכלי שיר, וכן לא על שאר דברים הנזכרים בסעיף זה, וגם לגבי למחוא כפיים ולרקוד, מותר רק במקום מצוה, ומעיקר הדין אסור.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים