באיזה אופן אין צריך לשכור את רשותו של הגוי ?

י"ג סיון תשע"ט - סימן שפ"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהלך הגוי מביתו בער"ש ונשאר אחד מבני ביתו בבית האם הוא אוסר על בני החצר?האם מותר לשכור את רשותו של הגוי בשבת? מדוע כאשר חוזר הגוי בשבת העירוב בטל והרי שבת הואיל והותרה, הותרה? ומה הדין באופן שחזר הגוי באמצע השבת לביתו ולבסוף מת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן עקרוני, שני ישראלים שגרים עם גוי בחצר אחת, היהודים לא יכולים לערב ביניהם עד שישכרו מהגוי את רשותו, וכאשר הגוי הלך מערב שבת לעיר אחרת, אינו אוסר, ומוסיף המ"ב, שלא מספיק שהגוי הולך לבדו, אלא צריך שילך עם כל אנשי ביתו, כי אם אחד מהם נשאר בחצר, הוא אוסר על היהודים לערב, ולעיל בסי' שע"א יש מחלוקת, האם צריך שהגוי ילך לעיר אחרת במהלך של יותר מיום אחד, אבל אם יש לו אפשרות לחזור בשבת, הוא אוסר, או שגם אם הגוי הלך למקום שיש לו אפשרות לחזור בשבת, הדין הוא, שמכיוון שהוא לא נמצא בחצר, אינו אוסר.

כאשר הגוי חוזר באמצע השבת, מבואר בשו"ע, שהוא אוסר, והעירוב בטל, ומקשה המ"ב, מדוע לא נאמר כאן הדין של 'שבת הואיל והותרה, הותרה', שהרי השבת התחילה בהיתר? ומתרץ המ"ב, שכל זה נאמר רק כאשר ההיתר היה מוחלט, אבל כאן שחזר הגוי בשבת, איגלאי מילתא שדעתו של הגוי הייתה לחזור, וממילא ההיתר של ערב שבת, לא היה היתר מוחלט, לכן לא שייך לומר את הכלל של 'שבת הואיל והותרה, הותרה'.

כאשר הגוי חזר באמצע השבת, יכולים לשכור ממנו בשבת, שהרי זה לא שכירות אמיתית, אלא רק היכר להתיר בטלטול, ובלבד שישכרו ממנו בדברים שמותרים בשבת, כגון במאכלים, אבל לא במעות, ואחרי זה יבטל האחד רשותו לחברו, ויהיה היחיד מותר להוציא מהבית לחצר, ואחרי שחברו גמר להוציא מהבית לחצר, הוא יחזור ויבטל למבטל, ואז המבטל יהיה מותר, והוא יהיה אסור.

כשר הגוי הלך מער"ש, והיהודים עירבו ביניהם ללא שכירות מקום, ובא הגוי בשבת, ולאחר מכן מת הגוי, כ"ש שיכולים לבטל אחד לחברו, כי אם במקום שהגוי קיים וצריכים גם שכירות, יכולים האחד לבטל לחברו, כ"ש במקום שהגוי לא קיים שלא צריך שכירות, שבוודאי שאחד מהם יכול לבטל לחברו, ואותו שביטלו לו יהיה מותר, והמבטל יהיה אסור, ואח"כ אותו שביטלו לו יבטל למבטל, והמבטל יהיה מותר, ואותו שביטלו לו יהיה אסור.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים