אילו איסורים כרוכים בסחיטת בגד בשבת?

סימן ש"כ סעיף י"ד - אמצע סעיף י"ח "והעולם נהגו היתר"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשולחן שנשפך עליו משקה, האם מותר לנקות אותו בספוג?

מה נפסק להלכה לעניין הטלת מי רגליים בשלג? מה החשש לפרוס בגד על חבית מליאה במשקה? האם מותר להניח על בגד כלי עם משקה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"כ סעיף י"ד - סעיף י"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר בסעיף ט' שאסור לרסק שלג וברד, ושני טעמים נאמרו בדבר, טעם ראשון, משום שזה דומה למלאכה, שהרי לוקח דבר מוצק ויוצר ממנו מים, ויש בזה איסור דרבנן, טעם שני, משום שזה דומה לסחיטת פירות, ובסעיף י"ג מבואר, שמותר לאדם בימות החורף לדרוס ברגליו ע"ג שלג, אע"פ שתוך כדי דריסתו על השלג הוא ממיס את השלג, ושני טעמים הביא המ"ב בזה, טעם ראשון הוא משום שהוא לא מתכוון וכל האיסור לרסק שלג הוא רק כאשר כוונתו להפוך מוצק לנוזל, וכאן כוונתו רק ללכת, טעם שני, משום שהדבר לא אפשרי שנגזור על בני אדם להישאר בבתיהם בימות החורף.

כהמשך להנ"ל מבואר בסעיף שלנו (סעיף י"ד) שהר"מ מרוטנבורג מתיר להטיל מי רגליים בשלג, ואע"פ שתוך כדי הטלת מי רגליים השלג נמס, בכ"ז מותר וכמו שמותר לדרוס ברגליו ע"ג השלג, והרא"ש היה נזהר שלא להטיל מי רגליים ע"ג השלג, ולהלכה מביא המ"ב בשם הא"ר והט"ז שמתירים את זה, אבל אם אפשר טוב להיזהר בכך, ואע"פ שמבואר בסעיף ט' שכאשר השלג נמס מאליו אין בזה בעיה ומותר להניחו בכוס עם משקה שהשלג יימס? שאני התם שלא עושה שום פעולה, משא"כ כאן עושה מעשה בידיים יש מקום להחמיר בעניין.

אסור לפרוס סודר ע"ג חבית ריקה, ולהניח ע"ג הסודר כלי עם משקה שחוששים שמא המשקה שבתוך הכלי יישפך ע"ג הסודר, ויבוא לסחוט את הסודר, ומוסיף המ"ב, שאם מדובר בחבית מליאה משקה, בכל מקרה אסור לפרוס עליה סודר שמא הסודר יירטב מהמשקה שבחבית ויבוא לסחוט את הסודר, אבל מותר להניח כלי עם משקה ע"ג בגד המיוחד לכך, שאז לא יבוא לסחוט את הבגד מהמשקה שנבלע בו.

אסור לקחת מיני בדים רכים ולהניח אותם שישמשו לו כפקק לחבית או לכד כדי שהמשקה שבתוכם לא יישפך, והטעם, מפני שזה פסיק רישיה שיסחוט ע"י זה ובוודאי יבוא לידי סחיטה, ולכן גם בגד שעשוי לכך, אסור, משום שבבגד שעשוי לכך לא גוזרים שמא הוא יבוא לסחוט, אבל אם עושה סחיטה בידיים, ודאי שאסור, ומוסיף המ"ב, שגם כאשר המשקה המדובר הוא לא מים, בכ"ז הסחיטה של המוכין מהמשקה אסורה, ולא משום 'מלבן', כיוון ששאר משקים יש שיטות הסוברות שהם לא מלבנים, אלא האיסור הוא משום 'דש', שכשסוחט את המשקה מן הבדים, המשקה יורד בחזרה לחבית ויוצא שהפריד את המשקה מתוך הבגד.

'ספוג', דהיינו, מין בגד ששואב לתוכו את המשקה, אם נשפכו משקין על השולחן, אסור לקנח אותם עם הספוג משום פסיק רישיה של סחיטה, אא"כ יש לספוג בית אחיזה שאז מותר, וטעם ההיתר מביא המ"ב, כיוון שכאשר יש לו בית אחיזה זה לא פס"ר שיסחוט, ועוד טעם אומר הראב"ד, שכשיש לו בית אחיזה, הספוג דומה לכלי, ואדם ששופך מים לתוך כוס ומריק אותם מהם, זה לא סוחט, וכך בספוג, שהספוג נהפך להיות כוס, ואין בזה משום סוחט.

מותר להדק פקק של פשתן בפי חבית, אע"פ שהפקק ספוג ממשקה באופן שהמשקה הולך לאיבוד, כיוון שהוי פס"ר דלא ניחא ליה ואין לו שום עניין במשקה הזה, וכל זה לעניין שבת, אבל בשאר איסורים שבתורה דעת הרא"ש שפס"ר דלא ניחא ליה אסור מן התורה.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים