איך יתכן שאדם צריך לבדוק חמץ בתחילת השנה ?

ט"ו תשרי תש"פ - סימן תל"ו מאמצע סעיף א' "ואם דעתו לחזור"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחדר שהיה בו חמץ ורוצה להכניס בו תבואה כשרה האם צריך לעשות בדיקת חמץ בחדר?באיזה אופן אדם שיוצא לדרך סמוך לפסח לא צריך לבדוק את החמץ לפני שיוצא? ובאיזה מקרה מותר למכור אוצר של חטים וליהנות מדמיו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ו סעיף א' בחלקו השני במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שיוצא לדרך לפני פסח, ובזמן בדיקת חמץ לא יהיה בביתו, הדבר תלוי, אם יוצא לדרך תוך ל' יום הסמוכים לחג הפסח, הדין הוא, שבלילה לפני שהוא יוצא לדרך, יבדוק את החמץ, כי תוך ל' יום לפסח, חלה עליו חובת בדיקה, ואם יוצא מביתו קודם ל' שלפני הפסח, יכול לצאת לדרך ללא בדיקת חמץ, וכשיגיע ליל י"ד, יבטל את החמץ במקום שהוא נמצא.

אמנם אדם שעזב את ביתו פני ל' יום הסמוכים לפסח, לא צריך לבדוק חמץ, זה הכל אם אין בדעתו לחזור לביתו לפני פסח, אבל אם בדעתו לחזור, צריך לבדוק עכשיו את החמץ, ולא יכול לסמוך על כך שהוא יבדוק את החמץ בשעה שהוא יגיע הביתה, כי אולי תקרה תקלה, והוא יתעכב ולא יספיק לבדוק את החמץ עד זמן בין השמשות, ולכן עכשיו כשהוא יוצא לדרך ואפילו בתחילת השנה, יבדוק את החמץ.

המ"ב מביא, שהכל לפי העניין, ולכן, אם מדובר שהוא הולך לדרך קרובה, גם אם הוא יוצא בתוך ל' שקודם הפסח שלכאורה חלה עליו חובת בדיקה, אבל אם בדעתו לחזור לפני פסח, ולפי התוכנית ישאר לו זמן לפני פסח לבדוק את החמץ, א"צ לבדוק עכשיו.

אדם שיש לו חדר שהוא השתמש בו לחמץ, וכעת החדר פנוי, והוא רוצה לאחסן בתוכו דברים הכשרים לפסח, כגון תבואה או עצים שאין בהם חשש חמץ, תוך ל' יום צריך לבדוק את החמץ, כי חלה עליו חובת בדיקה, אבל אם מאחסן אותו לפני ל' יום הסמוכים לפסח, הדבר תלוי, אם אין בדעתו לפנות את האוצר עד אחרי פסח, א"צ לבדוק, כי גם אם יש שם חמץ, נחשב שנפל עליו מפולת, ולא עובר עליו, אבל אם לפני פסח הוא רוצה לפנות את האוצר, חוששים שמא הוא יתחיל לפנות את האוצר, ולא יפנה אותו לגמרי, ואז החמץ שנמצא בתחתית אינו מוגדר כחמץ שנפלה עליו מפולת, וממילא עובר עליו בב"י וב"י, ולכן כבר עכשיו יבדוק את החמץ, לפני שהוא ממלא את המחסן בתבואה ועצים.

אוצר חטים שיש בו חטים של חמץ בקרקעית הבור, אם נעשה אוצר ל' יום קודם הפסח, א"צ לבער אלא מבטלו בליבו, כי לא חלה עליו חובת בדיקה, אבל אחרי פסח כשמפנה את האוצר, אסור להנות מאותם החטים, ואע"פ שהם מוגדרים כנפלה עליהם מפולת שמותר לאחר הפסח, כאן זה שונה, שהרי חמץ שנפלה עליו מפולת, אדם לא רוצה בכלל להגיע אל החמץ שמתחת לאבנים, אבל במקרה שלנו הוא רוצה לפנות, ולכן לאחר הפסח זה אסור.

אם אין שם חמץ ידוע אלא ספק, מותר למכור האוצר וליהנות מדמיו, ומבאר המ"ב, שזה גם ספק, אולי זה לא חמץ אלא עיפוש בעלמא.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים