איזה כהן כשר ומי פסול לברכת כהנים

הדף היומי בהלכה כ"א אייר תשע"ו סימן קכ"ח סעיף ל"ח-מ'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה כהן כשר ומי פסול לברכת כהנים?
האם כהן יכול לברך ברכת כהנים לאחר שתיית יין?
מה המיוחד בברכת כהנים אם הכהן המברך יכול להיות גם עם הארץ גמור?

כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קכ"ח סעיף ל"ח
שתוי בנשיא"כ | מנין למדים דין זה? | כהן בעל עבירה האם יכול לישא כפיו? | מתי לא חל עליו דין "וקדשתו"?


נשיאת כפיים מדמים אותה לעבודת בהמ"ק, וכשם שבעבודת בהמ"ק כהן ששתה רביעית יין פסול לעבודה, כמו כן כהן ששתה רביעית יין פסול לנשיאת כפיים, וכשם שבעבודה בבהמ"ק כהן ששתה רביעית יין בפעם אחת הדין הוא שהוא פסול לעבודה, אבל אם הוא שתה רביעית יין בשני פעמים, או שהוא מזג לתוכו מעט מים, הוא כשר לעבודה, הוא הדין לענין נשיאת כפיים, שאם שתה רביעית יין בשני פעמים, או שמזג לתוכו מעט מים, הוא כשר לנשיאת כפיים, ואם הוא שתה יותר מרביעית, בכל אופן הוא פסול לנשיאת כפיים, עד שיסיר יינו מעליו, ולעיל מבואר {בסי' צ"ט} ששינה ודרך מפיגים את היין יעויי"ש.


כהן בעל עבירות, אפילו בעבירות חמורות כגילוי עריות, אינו פסול לנשיאת כפיים, ומביא המ"ב, שאפילו לא עשה תשובה על חטאיו מותר לו לישא את כפיו, והטעם כתב הרמב"ם וז"ל "לפי שנשיאת כפיים היא מ"ע על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים, ואין אומרים לאדם רשע הוסף רשע והמנע מן המצוות, ואל תתמה ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה? שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים אלא בהקב"ה, שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכהנים עושים מצוותם שנצטוו בה והקב"ה ברחמיו מברך את ישראל כחפצו", אא"כ מדובר בכהן שנשא גרושה או חללה, שנפסל מן הכהונה ואין עליו דין "וקדשתו", ואסור לו לישא את כפיו.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים