איזה הפקר מוגבל מאליו ליום אחד בלבד?

הדף היומי בהלכה ט' באב סימן רמ"ו מאמצע סעיף ג' "ואם השאילה" עד סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ו סעיף ג' [בחלקו השני]

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

באיזה אופן מותר לישראל להשכיר לגוי בהמה בשבת? | כיצד יתכן שמשכיר או משאיל בהמתו לגוי, ולבסוף יהיה מוכרח למוכרה לגוי או להפקירה? | האם מותר לכתחילה להשכיר בהמתו לגוי למשך כמה שבועות, ולהסתמך על כך שלפני שבת ימכרנה לגוי או יפקירה? | האם יכול אדם אחר לזכות בבהמת ישראל חברו אחר שהשכירה חברו לגוי? | שביתת בהמתו נוהגת ביו"ט? 

אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת, ולכן אסור לאדם להשאיל או להשכיר את בהמתו לגוי גם ביום חול אם רוצה להשאירה אצל הגוי בשבת, שמא יעשה בה מלאכה ויעבור היהודי על האיסור, אבל יכול להשאיל או להשכיר לגוי על תנאי שיחזיר לו הבהמה לפני שבת, אבל אם משכיר גוי הבהמה לכמה שבועות כולל שבת ולהתנות עמו שלא יעשה בהם מלאכה בשבת, כיוון שאי אפשר לסמוך על זה, כי הגוי יגיד לו שהוא לא יעשה עבודה בשבת, ובסוף כן יעשה בה מלאכה בשבת.

אם היהודי השאיל או השכיר את הבהמה שלו לגוי ביום חול בתנאי שישיב לו אותם לפני שבת, וכאשר מתקרבת השבת, מתברר שהגוי מתכוון להשאיר הבהמה אצלו, ויעבור היהודי על איסור, העיצה לזה היא. א. יפקיר את הבהמה בינו לבין עצמו, ומבאר המ"ב, שא"צ ששה, כי מה שצריך שלשה זה רק מדרבנן, אבל מדאו' מפקיר בינו לבין עצמו, ובכ"א לכתחילה עדיף בפני שלשה, ועכ"פ בפני אחד אפילו שאותו אחד הוא מאנשי ביתו, אבל לא בינו לבין עצמו. ב. יאמר לגוי, אני מוכר לך את הבהמה, והגוי יכוון לקנותה בקנין חצר כי הבהמה עומדת אצלו ברשות, וממילא לא יעבור היהודי על איסור, אבל זה מועיל רק כאשר היהודי עשה מה שכתוב בשו"ע, דהיינו שהשכיר או השאיל בתנאי שישיב לו אותה לפני שבת, ובסוף רואה שלא מחזיר לו, אז יעשה את העצות הנ"ל, אבל לעשות כן לכתחילה להשכיר לגוי לכמה שבועות ולעשות את העצות הנ"ל, אסור, כיוון שהרואה לא יודע שהוא הפקיר או מכר, והוא רואה את בהמת היהודי עושה מלאכה אצל הגוי ויחשוב שעובר היהודי על איסור שביתת בהמתו, לכן התירו חז"ל עיצה זו רק בדיעבד.

גם כשאדם משכיר את בהמתו, זה רק לשבת, אבל אחרי שבת היא חוזרת להיות ברשות הישראל, ומי שירצה לזכות בה אחרי שבת לא יוכל, כי בשבת עצמה היא ברשות הגוי והגוי לא יתן לו לזכות בזה, ואחרי שבת הוא יכול אבל היא כבר לא הפקר וחוזרת לרשות היהודי.

אין איסור שביתת בהמתו ביו"ט דפסוק זה נאמר רק בשבת, ומביא שיש מחמירים, ואומר המ"ב שיש להחמיר.

 

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים