אופן הטלטול בכותל שנפרץ מצידו האחד לרה"ר

ד' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף א'- סעיף ב'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יעשה כאשר רוצה לתקן את הכותל להתיר בטלטול בשני צידי הפירצה?מה הדין באופן שתיקן ע"י פס פחות מי' טפחים? ובאיזה אופן צריך לתקן ע"י צורת הפתח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מן התורה, כל מקום שהוא לא רה"ר, מותר לטלטל בו, מקום שמוקף בג' מחיצות, הוא ודאי לא רה"ר, ובבה"ל מביא שיטות שהוא נחשב לרה"י, ומן התורה מותר לטלטל בו, ומדרבנן גזרו על מבוי שעל חצר שיש בהם ג' מחיצות, וברוח הרביעית הם פרוצים לרה"ר או לכרמלית, שיהיה אסור לטלטל בהם ביותר מד' אמות עד שיעשה תיקון ברוח הרביעית, וטעם האיסור הוא, כיוון שהם דומים קצת לרה"ר, והתיקון לזה מבואר בסעיף ב'.

כותל חצר שנפרץ לגמרי לרה"ר או לכרמלית עד י' אמות וכ"ש בפחות מי', הוא צריך תיקון ע"י שיקח פס ד' טפחים העשוי מעץ או מתכת וכדומה, ויעמיד אותו בצד אחד של הפירצה, ועי"ז מתקן את החצר ומותר לטלטל בה, וכל זה אם רוצה לתקן בצד אחד בלבד שאז מעמיד באותו צד דבר חשוב, אבל אם הוא רוצה לתקן בשני צידי הפירצה, מספיק אפילו פס של משהו בשני הצדדים, דהיינו, שיניח שם עמודים קטנים בשיעור של משהו.

הפס' ד' בצד אחד של הכותל הפרוץ, או שני משהויין בשני צדדי הפירצה, א"צ דווקא לבנות אותם לשם תיקון, אלא גם אם הכותל נפרץ, ונשאר ממנו שיעור של ד' טפחים בצד אחד, מועיל לתקן את החצר, וכן אם הכותל נפרץ ונשאר שני משהויין מהכותל בשני הצדדים שלא נפרצו, הם מועילים לתקן את החצר.

צריך שהתיקון יעשה בפס שיש בגובהו י' טפחים, דאל"כ אין עליו שם של מחיצה.

כותל שנפרץ במילואו, גם אם הפירצה קטנה שאינה בשיעור ד' טפחים, אבל כיוון שזה במילואו ואפילו ברוב הכותל שהפרוץ מרובה על העומד, זה כבר אוסר את כל החצר בטלטול וצריך תיקון, אא"כ העומד מרובה על הפרוץ, שאז רובו ככולו ונחשב כמי שהכל סתום.

א"כ יש ג' אפשרויות כדי לתקן את הכותל הפרוץ:

א. ע"י שמעמיד פס ד'.

ב. ע"י שמעמיד שני משהויין.

ג. בעומד מרובה על הפרוץ.

אם יש בפירצה יותר מי' אמות, אפילו שאינה במילואה, היא מבטלת את הכותל, וצריך לתקן אותה ע"י צורת הפתח.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה