אדם שכתב בשבת באנגלית האם חייב משום כותב?

י"א בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע סעיף ד' הגה "אבל מותר"- אמצע הסעיף במ"ב דין ז' "הכותב בשמאל"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לכתוב על עלים של ירקות?מדוע הכותב על בשרו חייב והרי זה לא מתקיים? ומה הדין באופן שחזר וכתב שוב על אותיות שכבר כתובות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ד' במ"ב ס"ק כ"ב אותיות א' – ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

א. השו"ע קיצר בעניינים שנוגעים למלאכת מוחק וכותב, ובמ"ב בס"ק כ"ב מרחיב את הדברים ואומר, שבכדי להתחייב מדאורייתא על מלאכות אלו, וכדי להתחייב על מלאכת מוחק, צריך שימחוק כתב שמתקיים, וזה כולל שני דברים: א. שהכתיבה תיעשה מחומר המתקיים כגון דיו, ולא מדבר שאינו מתקיים כגון משקין של פירות. ב. הכתיבה תהיה ע"ג דבר המתקיים כגון קלף או נייר, ולא ע"ג דבר שאינו מתקיים כגון ע"ג עלי ירקות, ובכ"ז, אע"פ שמדאורייתא אין חיוב בזה, אבל מדרבנן גם כאשר הכתב אינו מתקיים, יש בזה איסור, וגם בתרתי לגריעותא, דהיינו, בכתיבה בדבר שאינו מתקיים ע"ג דבר שאינו מתקיים, כגון שכתב בשאר משקין ע"ג עלי ירקות, מדרבנן חייב.

ב. אדם שכתב ע"ג בשרו, חייב, ואע"פ שזה לא מתקיים, וטעם החיוב הוא, כיוון שבאופן עקרוני הוא כתב המתקיים, אלא שחמימות הבשר מוחקת את הכתב, ודומה הדבר לאדם שכתב בשבת ומישהו מחק את הכתיבה ביום ראשון, שוודאי שחייב, א"כ כך בכתב ע"ג בשרו, חייב.

ג. באופן עקרוני, כאשר האותיות כתובות, גם אם הוא אח"כ כותב שוב את האותיות, פטור, כיוון שלא עשה כלום, אבל כאשר הכתיבה הראשונה כתובה בחומר פחות טוב, כגון בסיקרא, ועל גביה הוא כותב בחומר יותר טוב כגון בדיו, בכתיבה השנייה הוא מתחייב שתיים, גם משום כותב שהרי כתב בדיו, וגם משום מוחק, שהרי בכתיבה השנייה מחק את הכתיבה הראשונה, ואם כתב בסיקרא ע"ג דיו, לא חייב משום כותב, כיוון שהכתב היה קיים, ולא משום מוחק, כיוון שזה קלקול.

ד. חיוב במלאכת כותב הוא רק בשתי אותיות, ואם כותב אות אחת גדולה, אע"פ שיש בה שיעור שתי אותיות, פטור, כיוון שבפועל היא אות אחת, ואפילו שכתב אותה סמוך לאות שהייתה כתובה כבר, פטור על כתיבתה, ויש אופן אחד שחייב בכתיבת אות אחת, והוא, בס"ת שחסר אות אחת בלבד, וכתב את אותה אות ובכך השלים את כל הס"ת, ממילא היא אות חשובה, ולכן חייב, וכן באופן שהיה כתוב אות ח' בכתב אשורית, דהיינו שהוא מורכב משני זייני"ן וגג מלמעלה, והגיה ומחק את הגג העליון, חייב.

אדם שכתב אות אחת, כגון אות מ"ם ועשה עליה קו למעלה, כדי שזה יסומן כהתחלה של מילה כגון 'מעשה', א כדי שזה יסמן מספר, דהיינו, ארבעים, פטור, כיוון שלא כתב שתי אותיות, ובאופן שבטעות כתב שתי אותיות, כגון מ"ם המורכבת מכ"ף וא"ו, ויצא לו כ"ף ווא"ו, פטור, כיוון שלא נתכוון לכך.

ה. כתיבה בכל לשון ובכל כתיבה, חייב בשתי אותיות.

ו. אדם שכתב אות אחת בספר אחד, ואות שנייה בספר אחר, אם אפשר לקרב אותם אחד לשני והם יקראו, חייב, ואם לאו, פטור.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים